Nikalat

Grāmatvedības pakalpojumi

Kas mēs esam?

SIA „NIKA LAT” ir dibināta 1993. gada 31. martā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir grāmatvedības pakalpojumu sniegšana un programmu “NIKA LAT – grāmatvedības komplekss” izplatīšana visā Latvijā.

Sazināties ar mums

Pakalpojumi

SIA "NIKA LAT" izstrādās uzņēmuma vadības informatīvās sistēmas ieviešanu un apmācību.

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Tekošā grāmatvedības uzskaite
 • Atskaišu sagatavošana VID
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID
 • Gada pārskata sastādīšana
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
Juridiskie pakalpojumi

 • Uzņēmumu reģistrācija
 • Juridiskā uzturēšana
 • Konsultācijas
 • Biznesa drošība
Zverināta revidenta pakalpojumi

 • Revidenta atzinums pie gādā pārskata
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos

Ko mēs piedāvājam

Piedāvājam klientiem augstvērtīgas konsultācijas un pakalpojumus, apvienojot profesionalitāti ar pieredzi. SIA "NIKA LAT" augstu vērtē savu labo reputāciju, un kategoriski atsakāmies no darbībām vai bezdarbības, kas varētu kaitēt gan Jūsu, gan mūsu uzņēmumam. Mēs garantējam, ka mūsu darbinieki ievēros konfidencialitātes principu attiecībā uz Jūsu uzņēmējdarbību un augstākās ētikas normas.

Mūsu produkti

Mūsu produktu klāsts ietvēr vairākās grāmatvedības programmās kas paredzētas visdažakām nolūkām. Programmas ir apkopotās tabulā, Jūs variet iepazīties ar to nospiežot uz šo ātrsaiti

Nr.DATORPROGRAMMASPiezīmes
GRĀMATVEDĪBA
1.“FINUS” - galvenā grāmata ar pielīkumiem
2.“MATERIĀLI” - materiālu un izejvielas uzskaite (pašpateriņš un ražošana)
3.“DARBA ALGA” - algu aprēķina sistēmaAtkarīgī no darbinieku skaita un algas struktūras
4.“PAMATLĪDZEKĻI” - pamatlīdzekļu uzskaites sistēma
5.“AVANSU NORĒĶINI UN CEĻAZĪMES” - norēķinu personas uzskaite un norēķins
NAMĪPAŠNIEKIEM, PĀŠVALDĪBĀM, NAMU PĀRVALDĒM nekustamā īpašuma uzskaite un ēku apsaimniekošana
1.“NORĒĶINI AR FIZISKĀM PERSONĀM PAR SAŅEMTAJIEM KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM”Atkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
2.“NORĒĶINI AR JURIDISKĀM UN FIZISKĀM PERSONĀM PAR SILTUMU UN KARSTO ŪDENI”Atkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
3.“NORĒĶINI AR JURIDISKĀM PERSONĀM PAR ĒKU APSAIMNIEKOŠANU”Atkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
4.“NORĒĶINI AR JURIDISKĀM UN FIZISKĀM PERSONĀM PAR AUKSTO ŪDENI UN KANALIZĀCIJU”Atkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
5.“ĪPAŠUMA NODOKLIS” - zemesgābalu, ēku, īpašnieku uzskaite; īpašuma nodokļa aprēķins
CITAS PROGRAMMAS
1.“KADRU DAĻA” - personālā un darbinieku uzskaite
2.“BĒRNU ĒDINĀŠANAS UZSKAITE” - skolām, bērnu darziem, bērnu namiem un t.l.
3.“KREDĪTU OPERĀCIJAS UZSKAITE” - veikaliem: kuri pārdod preces kredītāAtkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
PAKALPOJUMI
1.Datorprogrammas instalācija lokālajā datoru tīklā
2.Papildus apmācība pie klientaMaksa par vienu akadēmisko stundu
3.Papildkopijas-licenses (visam programam)½ no programprod. cenas bez PVN
4.Datortīkla ievilkšanas darbiAtkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
5.Modifikācijas pēc individuālā pasūtījumaMaksa par vienu cilvēk-stundu
6.KonsultācijasMaksa par vienu akadēmisko stundu
7.Tehniķa izsaukumsMaksa par vienu cilvēk-stundu
8.Īkmēneša apkalpošana-konsultācijas, versijas atjaunošana un t.l.Šāds pakalpojuma veids ir paredzēts četriem apmeklējumiem mēneša laikā pie klienta pa 1 ak.st.
9.Grāmatvedības pakalpojumi - pieņemam dokumentus datorapstradei ar visām izejošām formāmAtkarīgi no pasūtītāja prasībām un sistēmas konfigurācijas
„Partnerība biznesa konkurētspējai”
SIA "NIKA LAT" ir noslēdzis 12.08.2013. līgumu Nr. 21/LIAA/2013 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA "NIKA LAT" darbinieki piedalās no 2013. g. 14. septembra līdz 2014. g. 25. janvārim apmācībās AI 6253 «Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem aktiem» 200 stundu apjomā.